Home Úvěry Hypotéky Ke stažení Novinky  -  Akce Odkazy O mě Kontakt  
Ideální hypotéka
Hypotéka na investice
Refinancování úvěrů
Americká hypotéka - S
Americká hypotéka - H
 


Komu je určena


    * fyzickým osobám pro financování nemovitostí, které nejsou (nebo jen částečně) určeny k bydlení, zejména:

          o nemovitostí s prostory k podnikání (např. rodinný dům s kanceláří, ordinací apod.)

          o činžovních domů

          o ubytovacích a stravovacích zařízení

          o drobných provozoven, pozemků pro další investici apod.


Charakteristika a popis produktu


    * umožní Vám zakoupení nemovitosti za účelem jejího pronájmu

    * můžete si pořídit jako fyzická osoba vlastní nemovitost s prostory pro podnikání

    * nabízí Vám získání provozovny pro podnikání, koupi činžovního domu, koupi penzionu nebo restaurace, koupi pozemků pro další využití a mnoho jiných možností jak výhodně investovat

    * k prokázání Vaší bonity můžete využít příjmy z budoucího pronájmu

    * pro všechny klienty nabízí nízké úrokové sazby

    * k vyřízení hypotéky potřebujete pouze minimum jednoduchých dokumentů

    * umožňuje změnu výše splátek a jejich odklad dle Vašich potřeb


Na co všechno ji mohu použít?


    * na koupi nemovitosti

    * na financování výstavby a úprav nemovitostí (stavba, rekonstrukce, nástavba, přístavba, apod.)

    * na splacení dříve poskytnutých úvěrů na nemovitosti, vyjma hypotečních úvěrů poskytnutých Českou spořitelnou

    * a také na všechny prokazatelné náklady související s investicí do nemovitosti (poplatky za bankovní služby, ocenění nemovitosti, realitní a právní služby, apod.)


V jaké výši mohu získat Hypotéku na investice?


    * až do výše 90 % hodnoty zastavené nemovitosti stanovené bankou na základě znaleckého ocenění

    * minimální podíl vlastních prostředků klienta je ve výši 15 % celkových nákladů

    * minimální a maximální výše není stanovena

    * výše je současně posuzována dle schopnosti klienta úvěr splácet měsíční splátky, které snadno zjistíte pomocí hypotečního kalkulátoru


Jaké jsou další parametry produktu?


    * možnost započítat ke stávajícím příjmům klienta budoucí příjmy z pronájmu pořizované nemovitosti

    * splatnost až 20 let

    * pevná úroková sazba na 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 nebo 20 let

    * pro všechny klienty nabízíme nízké úrokové sazby


Jaké je její zajištění?


    * je zajištěna smluvním zástavním právem k předmětné nebo jiné nemovitosti na území České republiky

    * nemovitost, která je předmětem zástavního práva, musí být pojištěna a pohledávka z pojistného plnění zastavena ve prospěch České spořitelny


Jak a na co mohu čerpat?


    * čerpáte zcela podle Vašich potřeb

    * čerpáme okamžitě zdarma na návrh na vklad zástavního práva a navíc Vám pomáháme při komunikaci s katastrem nemovitostí

    * žádné sankce, pokud úvěr nedočerpáte, potřebnou výši čerpání si určujete sami

    * žádné sankce za délku čerpání, ta je stanovena na základě dohody s Vámi

    * na investici do nemovitosti (např. kupní cena nemovitosti, rozpočtové náklady stavby), včetně prokazatelných nákladů souvisejících s investicí do nemovitosti (poplatky za bankovní služby, ocenění nemovitosti, realitní a právní služby apod.)


Jak budu splácet?


    * po dobu čerpání budete platit úroky z vyčerpané částky úvěru

    * jistinu úvěru začnete splácet až po jejím úplném vyčerpání formou pravidelných měsíčních splátek, tzv. anuit po dobu Vámi zvolené doby splatnosti

    * úvěr můžete částečně či zcela splatit bez jakékoliv sankce k datu změny úrokové sazby


Co všechno budu potřebovat?


    * k vyřízení Žádosti o Hypotéku na investice budete potřebovat tyto podklady


Výhody

Co pro mě tedy Hypotéka na investice znamená?


    * možnost započítat ke stávajícím příjmům klienta budoucí příjmy z pronájmu pořizované nemovitosti

    * okamžité pořízení nemovitosti v současných cenách

    * získání úvěru až do 90 % hodnoty nemovitosti stanovené bankou na základě znaleckého ocenění

    * možnost financovat z úvěru i zpětně všechny prokazatelné vedlejší náklady související s Vaším záměrem

    * zajištění realitních služeb prostřednictvím Realitní společnosti České spořitelny 

    * komplexní  finanční zajištění s využitím služeb Stavební spořitelny České spořitelna a Pojišťovny České spořitelny


Ceny


    * Sazebník České spořitelny pro bankovní obchody


Úroky


    * přehled úrokových sazeb České spořitelny

    * úroková sazba je stanovená jako pevná na určité Vámi zvolené období

    * po vypršení doby platnosti úrokové sazby je možné zvolit stejnou či jinou délku fixace, záleží pouze na Vašem rozhodnutí


 Karel Handlovič © 2008