Home Úvěry Hypotéky Ke stažení Novinky  -  Akce Odkazy O mě Kontakt  
Spotřebitelský úvěr
Hotovostní úvěr
Půjčka
Kreditní karty
 


Komu je určen


Soukromá klientela - fyzické osoby občané od 18 let


   * fyzická osoba - občan České republiky s trvalým pobytem na území České republiky

      (tuzemec)

   * fyzická osoba - cizí státní příslušník s povoleným  trvalým pobytem na území České                      republiky (tuzemec)

   * fyzická osoba - cizozemec, tj. občan České republiky nebo cizí státní příslušník s trvalým               pobytem v zahraničí (přechodný pobyt na území České republiky s dlouhodobým vízem)


Charakteristika a popis produktu


Účelový úvěr poskytovaný bezhotovostně (úhradou faktur na účet dodavatele či obchodníka, úhradou na účet prodávajícího) na soukromé účely např.:  


    * nákup spotřebních předmětů (úhrady nákladů za dodávku zboží a jeho instalaci), včetně         nových i ojetých automobilů

    *nákup nemovitosti (rodinné domy, byty, chaty, chalupy, garáže, pozemky apod.) do vlastnictví klienta

    * zaplacení služeb

    *úhradu nákladů spojených s modernizací bytu či domu

    * úhradu dalších nákladů osobní spotřeby (dovolená, léčebný nebo lázeňský pobyt, studium v zahraničí apod.)

    * úhradu jiných závazků (např. vypořádání zaniklého společného jmění manželů, dědiců, úhrada soudních a notářských poplatků, finanční vyrovnání mezi občany při převodu užívacího práva k bytu, koupě předmětů osobní spotřeby mezi občany)

    * úhradu členského podílu v bytovém družstvu nebo družstvu nájemníků bytových a nebytových jednotek (garáže)

    * úhradu závazků vůči obci v souvislosti s výstavbou nových obecních bytů či modernizací a rekonstrukcí bytového fondu obce (např. předplacení nájemného se závazkem obce o uzavření budoucí nájemní či kupní smlouvy na byt)


Výhody


    * operativní a časově nenáročné řešení pro úhradu širokého spektra nákladů osobní spotřeby, a to i formou postupného čerpání úvěru

    * úvěrem lze vhodně doplnit hypoteční úvěry a úvěrové produkty stavebního spoření

    * o úvěr může žádat i klient, který nemá vedený účet u České spořitelny

    * úvěr může být splácen z účtu u jiné banky

    * výpis z úvěrového účtu zdarma


Podmínky založení


Klient, který splní podmínky banky pro poskytnutí úvěru a prokáže, že je schopen úvěr v dohodnutém termínu ze svých příjmů splatit. V případě, že klientovi není zasílán příjem na účet u České spořitelny je třeba doložit příjmy.


Prokázání příjmu:


Klient s příjmy ze závislé činnosti:


    * potvrzení zaměstnavatele o výši pracovního příjmu


Klient s příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti:


    * daňové přiznání za poslední ukončené zdaňovací období (včetně přílohy) potvrzené razítkem daňového úřadu na každé straně

    * doklad o zaplacené daně

    * doklady prokazující oprávnění podnikat


Doložení účelu úvěru


Ceny


Sazebník České spořitelny pro bankovní obchody


Úroky


    * úroková sazba je neměnná po celou dobu splatnosti úvěru

    * úrokové sazby České spořitelny

    * orientační výpočet výše splátky a výše úvěru


Ostatní informace


Parametry úvěru


Výše úvěru


    * min. výše úvěru je 100 tis. Kč

    * max. výše úvěru není stanovena, řídí se úvěrovou potřebou žadatele o úvěr a jeho schopností splatit úvěr ve sjednané lhůtě

    * horní hranice úvěru je limitována cenou investice vyplývající z dokladů k účelu úvěru


Splatnost úvěru


    * do 120 měsíců


Zajištění úvěru


    * až do částky 200 tis. Kč je možné získat úvěr bez zajištění

    * zástavní právo k pohledávce z vkladu


Čerpání úvěru


    * jednorázově či postupně dle účelu, max. do 6 měsíců od uzavření smlouvy o úvěru

    *

      zpravidla bezhotovostně (úhradou faktury na účet dodavatele či obchodníka, úhradou kupní ceny na účet prodávajícího, šekem)

    *

      doba čerpání je sjednávána individuálně v souladu s účelem úvěru


Splácení úvěru


    * úvěr je splácen pravidelnými měsíčními splátkami

    * splácení probíhá bezhotovostně převodem z účtu klienta vedeného u České spořitelny nebo u jiné banky na základě souhlasu s inkasem


 Karel Handlovič © 2008