Home Úvěry Hypotéky Ke stažení Novinky  -  Akce Odkazy O mě Kontakt  
Ideální hypotéka
Hypotéka na investice
Refinancování úvěrů
Americká hypotéka - S
Americká hypotéka - H
 


Americká hypotéka - hotovostní

Komu je určena


    * soukromá klientela - fyzické osoby starší 18 let


Charakteristika a popis produktu


Jedná se o hotovostní bezúčelový úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti.

Finanční prostředky z úvěru jsou převedeny přímo na účet klienta či vyplaceny v hotovosti bez dokládání účelu úvěru.


Základní parametry úvěru:


    * minimální výše úvěru: 150 tis. Kč

    * maximální výše úvěru je omezena pouze hodnotou nemovitosti a tzv. bonitou klienta tj. schopností klienta splatit úvěr za sjednaných podmínek

    * úvěr je poskytován maximálně do 90 % hodnoty nemovitost stanovené bankou na základě ocenění nemovitosti provedené smluvnílm znalcem České spořitelny

    * maximální doba splatnosti: 20 let


Výhody


    * garantovaná úroková sazba pevná po celou dobu splatnosti úvěru

    * doba splatnosti až 20 let umožnuje snížení finančního zatížení a nižší měsíční splátku úvěru

    * možnost mimořádné splátky

    * vybrané úvěry do 500 tis. Kč bez nutnosti předkládat znalecký posudek nemovitosti

    * výpis z úvěrového účtu zdarma

    * o úvěr lze požádat i bez existence sporožirového či běžného účtu vedeného u České spořitelny


Podmínky založení


Doklady k žádosti o úvěr:

Průkaz totožnosti předkládají všichni klienti


Osoby s příjmy pouze ze závislé činnosti (zaměstnanec):

Žadatel o úvěr (spolužadatelé, ručitelé) prokazuje příjmy na základě průměrného čistého příjmu za poslední tři měsíce. Potvrzení platí 30 dnů od jeho vystavení.


Osoby samostatně výdělečně činné:


Klient s jednoduchým účetnictvím předkládá minimálně:


    * daňové přiznání (bez příloh) za poslední 2 ukončená zdaňovací období

    * doklad o zaplacení daně


Klient s podvojným účetnictvím předkládá minimálně:


    * daňové přiznání, vč. příloh, za poslední 2 ukončená zdaňovací období

    * doklad o zaplacení daně

    * čestné prohlášení o aktuální výši závazků klienta (po lhůtě splatnosti) vůči finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně (vyhotoví žadatel/žadatelé)

    * v případě dalších příjmů překládá žadatel o úvěr potvrzení o jejich výši


Doklady k nemovitosti:


    * u vybraných úvěrů do 500 tis. Kč stačí 2 fotografie nemovitosti (přední a zadní pohled na zástavu, u bytové jednotky fotografii bytového domu a interiér)

    * u úvěrů, které nevyhovují výše uvedené podmínce je nutný odhad nemovitosti zhotovený smluvním znalcem Čeeské spořitelny

    * výpis z katastru nemovitostí

    * nabývací titul nemovitosti

    * pojištění nemovitosti proti živelným událostem


Ceny


    * sazebník České spořitelny pro bankovní obchodyÚroky


    * úrokové sazby České spořitelny

    * orientační výpočet výše splátky a výše úvěru


 Karel Handlovič © 2008