Home Úvěry Hypotéky Ke stažení Novinky  -  Akce Odkazy O mě Kontakt  
Ideální hypotéka
Hypotéka na investice
Refinancování úvěrů
Americká hypotéka - S
Americká hypotéka - H
 


Americká hypotéka - spotřebitelská

Komu je určena


    * soukromá klientela - fyzické osoby občané starší 18 letCharakteristika a popis produktu


Americká hypotéka spotřebitelská je účelový úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti určený k financováni:


    * zboží a služeb osobní potřeby např. nákup nového i ojetého automobilu, studium v zahraničí atd.

    * vypořádání společného jmění manželů při rozvodévém řízení

    * vypořádání závazků mezi občany při převodu užívacího práva k družstevnímu bytu

    * úhrada notářských a soudních poplatků


Základní parametry úvěru:


    * minimální výše úvěru 150 tis. Kč

    * maximální výše úvěru je omezena hodnotou nemovitosti a schopností klienta splatit bance úvěr za sjednaných pomínek

    * úvěr se poskytuje maximálně do 90% hodnoty nemovitosti stanovené bankou na základě ocenění smluvního znalce České spořitelny

    * maximální doba splatnosti úvěru 20 let


Výhody


    * garantovaná výše úrokové sazby pevná po celou dobu splatnosti úvěru

    * doba splatnosti až 20 let umožňuje snížení finačního zatížení a nižší měsíční splátkou úvěru

    * možnost mimořádné splátky i bez finančních sankcí

    * vybrané úvěry do 500 tis. Kč bez nutnosti předkládat znalecký posudek nemovitosti

    * výpis z úvěrového účtu zdarma

    * o úvěr lze požádat i bez existence sporožirového či běžného účtu u České spořitelny


Orientační výpočet výše splátky a výše úvěru.

Podmínky založení


Prokázání příjmu:


Žadatel (spolužadatel) s příjmy ze závislé činnosti prokazuje příjmy na základě průměrného čistého měsíčního příjmu za poslední tři měsíce. Potvrzení platí 30 dnů od jeho vystavení.


Klient s jednoduchým účetnictvím předkládá minimálně:


    * daňové přiznání (bez příloh) za poslední 2 ukončená zdaňovací období

    * doklad o zaplacení daně

    * čestné prohlášení o aktuální výši závazků klienta (po lhůtě splatnosti) vůči finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně


Klient s podvojným účetnictvím předkládá minimálně:


    * daňové přiznání, vč. příloh za poslední 2 ukončená zdaňovací období

    * doklad o zaplacení daně


Doklady k nemovitosti:


    * u vybraných úvěrů do 500 tis. Kč stačí 2 fotografie nemovitosti (přední a zadní pohled na zástavu, u bytové jednotky fotografii bytového domu a interiér).

    * u úvěrů, které nevyhovují výše uvedené podmínce je nutný odhad nemovitosti zhotovený smluvním znalcem České spořitelny

    * výpis z katastru nemovitostí

    * nabývací titul nemovitosti

    * pojistnou smlouvu pojištění nemovitosti proti živelným událostem

    * doklad k účelovosti čerpání např. faktura, kupní smlouva atd.


Ceny


    * sazebník České spořitelny pro bankovní obchodyÚroky


    * úrokové sazby České spořitelny

    * orientační výpočet výše splátky a výše úvěru


 Karel Handlovič © 2008