Home Úvěry Hypotéky Ke stažení Novinky  -  Akce Odkazy O mě Kontakt  
Spotřebitelský úvěr
Hotovostní úvěr
Půjčka
Kreditní karty
 


Komu je určen


Soukromá klientela - fyzické osoby občané od 18 let


    * fyzická osoba - občan České republiky s trvalým pobytem na území České republiky (tuzemec)

    * fyzická osoba - cizí státní příslušník s povoleným  trvalým pobytem na území České republiky (tuzemec)

    * fyzická osoba - cizozemec, tj. občan České republiky nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v zahraničí (přechodný pobyt na území České republiky s dlouhodobým vízem)


Charakteristika a popis produktu


Bezúčelový úvěr vyplácený klientovi v hotovosti nebo na jeho účet, slouží na pořízení jakéhokoliv druhu zboží, služeb, na úhradu závazků k jiným osobám apod. Použití půjčených prostředků se nesleduje.


Hotovostní úvěry nejsou určeny k financování aktivit klientů, které souvisejí s jejich podnikáním.


Výhody


    * operativní a časově nenáročné řešení pro úhradu jakéhokoliv druhu zboží, služeb, závazků k jiným osobám atd., aniž by bylo sledováno použití půjčených prostředků

    * úvěrem lze vhodně doplnit  hypoteční úvěry a úvěrové produkty stavebního spoření

    * o úvěr může žádat i klient, který nemá vedený účet u České spořitelny

    * úvěr může být splácen z účtu u jiné banky

    * výpis z úvěrového účtu zdarma


Podmínky založení


Klient, který splní podmínky banky pro poskytnutí úvěru a prokáže, že je schopen úvěr v dohodnutém termínu ze svých příjmů splatit. V případě, že klientovi není zasílán příjem na účet u České spořitelny je třeba doložit příjmy.


Prokázání příjmu:


Klient s příjmy ze závislé činnosti:


    * potvrzení zaměstnavatele o výši pracovního příjmu


Klient s příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti:


    * daňové přiznání za poslední ukončené zdaňovací období (včetně přílohy) potvrzené razítkem daňového úřadu na každé straně

    * doklad o zaplacené daně

    * doklady prokazující oprávnění podnikat


Ceny


Sazebník České spořitelny pro bankovní obchody


Úroky


    * úroková sazba je neměnná po celou dobu splatnosti úvěru

    * úrokové sazby České spořitelny

    * orientační výpočet výše splátky a výše úvěru


Ostatní informace


Parametry úvěru


Výše úvěru


    * min. 15 tis. Kč

    * max. výše úvěru není stanovena, řídí se úvěrovou potřebou žadatele o úvěr a jeho schopností splatit úvěr ve sjednané lhůtě


Splatnost úvěru


    * do 72 měsíců


Zajištění úvěru


    * do částky 200 tis. Kč je možné úvěr zístkat bez zajištění

    * zástavní právo k pohledávce z vkladu


Čerpání úvěru


    * ihned jednorázově v hotovosti či převodem na účet klienta k jeho volnému použití


Splácení úvěru


    * úvěr je splácen pravidelnými měsíčními splátkami

    * splácení probíhá bezhotovostně převodem z účtu klienta na základě souhlasu s inkasem z účtu vedeného u České spořitelny nebo u jiné banky


 Karel Handlovič © 2008