Home Úvěry Hypotéky Ke stažení Novinky  -  Akce Odkazy O mě Kontakt  
Ideální hypotéka
Hypotéka na investice
Refinancování úvěrů
Americká hypotéka - S
Americká hypotéka - H
 


Komu je určeno


    * fyzickým osobám na splacení dříve poskytnutých bankovních úvěrů na nemovitosti včetně možnosti financovat další potřeby


Charakteristika a popis


    * umožňuje jednoduchým způsobem refinancovat Váš stávající úvěr za výhodnějších podmínek:

          o akceptujeme původní ocenění nemovitosti

          o nabízíme zjednodušený způsob prokazování příjmu a poskytnutí úvěru

          o nabízíme snížený poplatek za zpracování

    * umožňuje financovat i Vaše další potřeby nad rámec původního úvěru a to jak účelové (spojené s nemovitostí) tak i neúčelové povahy

    * splatnost až 30 let


Co všechno mohu refinancovat?


    * dříve poskytnuté úvěry na nemovitosti, vyjma hypotečních úvěrů poskytnutých Českou spořitelnou

    * další účelové (spojené s nemovitostí) i neúčelové potřeby

    * a také všechny prokazatelné náklady související s refinancováním a investicemi do nemovitosti (poplatky za bankovní služby, realitní a právní služby, apod.)


V jaké výši mohu refinancovat?


    * až do výše 100 % hodnoty zastavené nemovitosti stanovené bankou na základě znaleckého ocenění(je možné akceptovat i původní ocenění)

    * minimální a maximální výše není omezena


Jaké je zajištění?


    * úvěr je zajištěn smluvním zástavním právem k původní předmětné nebo jiné nemovitosti na území České republiky

    * nemovitost, která je předmětem zástavního práva, musí být pojištěna a pohledávka z pojistného plnění zastavena ve prospěch České spořitelny


Co všechno budu potřebovat?


    * k vyřízení Žádosti o refinancování budete potřebovat:

          o původní ocenění nemovitosti

          o 2 až 3 aktuální fotografie nemovitosti

          o Čestné prohlášení o zdrojích pro splácení úvěru


Výhody


Co pro mě tedy refinancování znamená?


    * refinancování stávajícího úvěru za výhodnějších podmínek

    * možnost financovat z úvěru i další účelové i neúčelové potřeby

    * akceptaci původního ocenění nemovitosti

    * zjednodušený způsob prokazování příjmu

    * zjednodušený způsob poskytnutí úvěru

    * možnost prodloužit splatnost, snížit splátky a tím rozložit finanční zátěž rodiny klienta

    * není nutný běžný účet u České spořitelny - nemáte starosti se změnou účtu

    * snížený poplatek za zpracování


Ceny


    * Sazebník České spořitelny pro bankovní obchody


Úroky


    * přehled úrokových sazeb České spořitelny

    * úroková sazba je stanovená jako pevná na určité Vámi zvolené období (v prvním období je možné zvolit fixaci na 3 a více let)

    * po vypršení doby platnosti úrokové sazby je možné zvolit stejnou či jinou délku fixace, záleží pouze na Vašem rozhodnutí


 Karel Handlovič © 2008